KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO W SPRAWIE

ZASAD UDZIELANIA PATRONATÓW PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego informuje, iż w uchwale z dnia 7 września 2021 r. przyjął przedstawione poniżej zasady udzielania patronatów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 1. Zarząd Główny PTD akceptuje propozycje objęcia patronatem naukowym (honorowym) przedsięwzięć mających na celu szeroko rozumianą edukację, propagowanie i szerzenie wiedzy w dziedzinie diabetologii, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli konferencja jest organizowana przez jednostki kliniczne i w jej programie nie przewidziano sesji lub wykładów sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny, wówczas patronat jest udzielany nieodpłatnie.
 3. Jeśli o patronat występuje podmiot komercyjny, udzielenie patronatu jest odpłatne i dopuszczalne, o ile program merytoryczny spotkania, konferencji, akcji propagandowej, edukacyjnej itp. uzasadnia udzielenie patronatu przez PTD.
 4. Udzielenie patronatu, o którym mowa w pkt 3. następować będzie za wynagrodzeniem na rzecz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które ustalono w następującej wysokości:
  1. aktywności ogólnopolskie, regionalne lub odbywające się jednorazowo - 30 000 PLN netto;
  2. aktywności lokalne odbywające się jednorazowo - 7 500 PLN netto;
  3. aktywności odbywające się cyklicznie, ale nie więcej niż 4 razy (w jednym roku lub w jednym cyklu) — 10 000 PLN netto za każdą aktywność,
  4. aktywności lokalne odbywające się cyklicznie, co najmniej 5 razy (w jednym roku lub w jednym cyklu) — 7 500 PLN netto za każdą aktywność.
 5. Patronat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego może być udzielony wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu Głównego. Oddziały Regionalne PTD nie mają prawa samodzielnie podejmować decyzji o udzieleniu patronatu.
 6. Potwierdzeniem udzielonego patronatu jest umowa zawarta z podmiotem trzecim.

W imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz - Prezes Zarządu Głównego

Poznań, 7 września 2021 r.