Przewodnicząca:
Magdalena Dolecka-Ślusarczyk

Zastępca:
Bogumiła Jaromin

Skarbnik:
Małgorzata Krawczyk

Sekretarz:
Irena Jałowiec

Członek:
Grażyna Majcher-Witczak

Członek:
Teresa Sławeta-Pełka

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Małgorzata Łęczycka
Członek: Justyna Bogunia
Członek: Małgorzata Walczyńska-Król

Konto bankowe Oddziału: 45 2490 0005 0000 4600 7057 1966