1987        I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego               Białystok

1989        II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego              Kraków

1991        III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego             Gdańsk

1993        IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego            Poznań

1995        V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego             Katowice

1997        VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego            Łódź

1999        VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego           Wrocław

2001        VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego          Białystok

2003        IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego            Łódź

2005        X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego             Warszawa

2007        XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego            Wisła

2009        XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego           Poznań

2011        XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego          Kraków

2013        XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego          Łódź

2014        XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego           Gdańsk

2015        XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego          Wrocław

2016        XVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego         Kielce

2017        XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego        Poznań

2018        XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego          Katowice

2019        XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego           Lublin

2020        XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego          Łódź (on-line)

2021        XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego         Warszawa (on-line)

2022        XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego        Gdańsk (hybrydowo)

2023        XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego        Katowice

2024        XXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego         Warszawa