Współczesna diabetologia w Polsce jest samodzielną dyscypliną naukową. Od czasu usamodzielnienia się PTD z Sekcji Diabetologii Towarzystwa Internistów Polskich odbyło się 11 zjazdów, które stanowiły okazję do zaprezentowania rosnącego dorobku naukowego. Obecnie PTD liczy blisko 1000 członków skupionych w 13 oddziałach i jest jednym z największych specjalistycznych towarzystwa lekarskich. PTD wydaje trzy ogólnopolskie pisma specjalistyczne: "Diabetologię Polską", "Diabetologię Praktyczną", "Diabetologię Doświadczalną i Kliniczną". Począwszy od roku 2004 PTD ogłasza corocznie zalecenia postępowania z chorymi na cukrzycę.

Prawie dwie dekady historii PTD to okres ciągłego powiększania dorobku naukowego jego członków. Członkowie Towarzystwa publikowali oryginalne prace naukowe w najwybitniejszych pismach naukowych świata - tych z dziedziny diabetologii i nie tylko. Wymienić tu można między innymi "New England Journal of Medicine", "Nature Genetics", "Diabetes", "Diabetes Care", "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism". Polscy diabetolodzy działają jako recenzenci wymienionych tutaj pism oraz zasiadają w panelach oceniających projekty badawcze dla Unii Europejskiej. Członkowie towarzystwa realizują międzynarodowe i krajowe projekty badawcze. Zasiadają we władzach European Association for the Study of Diabetes.