Prezes
Prof. dr hab. Małgotzata Szelachowska

V-Prezes
Prof. dr hab. Agnieszka Adamska

V-Prezes
dr hab. Katarzyna Siewko

Skarbnik
Dr Agnieszka Łebkowska

Członek
Dr Jadwiga Peczyńska

Sekretarz
Dr Maria Kościuszko

Konto bankowe Oddziału: 06 2490 0005 0000 4600 9144 9202