Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co mogę sfinansować z grantu PTD?

Z grantu PTD można sfinansować wyłącznie prowadzenie badań naukowych z zakresu diabetologii, których dotyczył zgłoszony do konkursu projekt. Koszty pośrednie, wykazane w kosztorysie załączonym do wniosku (tzn. te, które nie mogą być bezpośrednio odnoszone do badań), nie mogą stanowić więcej niż 10% sumy grantu.

Materiały drukowane, takie jak: ulotki, plakaty, foldery, publikacje, mogą być finansowane z grantu, o ile mają merytoryczny związek z prowadzonymi badaniami.