"Petycja Społeczności Diabetologicznej" na Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Europejskie Forum Diabetologiczne (EUDF) promuje "Petycję Społeczności Diabetologicznej" przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku.

Inicjatywa ta wzywa do silnej polityki UE w kwestiach cukrzycy i narodowych planów działania, w celu wsparcia 32 miliony Europejczyków żyjących z cukrzycą i ich rodzin.

Petycja zawiera 15 rekomendacji mających na celu poprawę opieki nad cukrzycą, promowanie wczesnego wykrywania oraz integrację postępów cyfrowych i naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią petycji w linku poniżej:

https://www.eudf.org

Gratulacje dla Pana Prof. dr hab. Wojciecha Fendlera

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler Prezesem Agencji Badań Medycznych

Prof. dr hab. Wojciech Fendler
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Przewodniczący Komisji Nagród i Grantów PT

Szanowny Panie Profesorze,

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje
i życzenia z okazji objęcia funkcji Prezesa Agencji Badań Medycznych. Objęcie tak zaszczytnej funkcji jest wielkim
sukcesem osobistym, jak i zawodowym, a także potwierdzeniem Pana dorobku naukowego i kompetencji w obszarze
ochrony zdrowia. Cieszymy się, że przedstawiciel środowiska diabetologicznego będzie pełnił tą ważną funkcję Prezesa
Agencji Badań Medycznych.

Życząc Panu wielu sukcesów i głębokiej satysfakcji ze sprawowania tak odpowiedzialnej funkcji, ze swojej
strony deklarujemy gotowość do wszechstronnej współpracy w zakresie wspierania działalności innowacyjnej w ochronie
zdrowia.

Prof. dr hab. Irina Kowalska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

PDF

Deklaracja IDF Europe i WHO Europe

13 maja 2024r. IDF Europe rozpocznie kampanię zwiększającą świadomość oraz promującą Deklarację i jej założenia.

W listopadzie 2023r. IDF Europe i WHO Europe podpisały Deklarację „Accelerating action on commitments to improve diabetes detection and quality of care”, wzywającą do zintensyfikowania działań prowadzących do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości opieki wszystkim osobom z cukrzycą oraz z grup ryzyka rozwoju cukrzycy. Deklaracja ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność wczesnego wykrywania, skutecznej diagnostyki oraz leczenia cukrzycy i jej powikłań w Europie. 13 maja 2024r. IDF Europe rozpocznie kampanię zwiększającą świadomość oraz promującą Deklarację i jej założenia. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne również włącza się do akcji – zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Deklaracji oraz wyrażenia poparcia dla zawartych w niej celów.

Treść Deklaracji można znaleźć na stronie IDF Europe:

https://idf.org/europe/what-we-do/endorse-the-declaration/

Zapraszamy na webinar „Akcja Edukacja”

Zapraszamy na webinar „Akcja Edukacja”: o cukrzycy typu 1 i ADHD – spotkanie z ekspertami

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu online w ramach programu „Akcja Edukacja” na portalu mojacukrzyca.org, które poświęcone będzie leczeniu cukrzycy typu 1 oraz ADHD. Spotkanie, moderowane przez Jerzego Magierę z portalu mojacukrzyca.org, będzie okazją do wysłuchania prezentacji dotyczącej polskiego, niekomercyjnego badania klinicznego „LAMAinDiab”. O badaniu klinicznym pisaliśmy tutaj, więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Sprzęt medyczny dla nowo otwieranego Oddziału Diabetologicznego w Kijowie zakupiony przez PTD

Sprzęt medyczny dla nowo otwieranego Oddziału Diabetologicznego w Kijowie zakupiony przez PTD

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na prośbę kolegów z Ukrainy, Zarząd Główny PTD zdecydował o zakupie dwóch najwyższej jakości jednostek sprzętowych (Holter i aparat do EKG wraz z odpowiednim oprogramowaniem i oprzyrządowaniem) dla nowo tworzonego Oddziału Diabetologicznego w Kijowie.

W zakupie i transporcie sprzętu pomogła fundacja Linia Frontu (https://liniafrontu.org/), której bardzo dziękujemy.

Na zdjęciu - moment odbioru sprzętu w Kijowie przez Dr Yanę Saienko, ordynator Oddziału.

Serdecznie pozdrawiamy kolegów z Ukrainy, życząc im jak najszybszego powrotu do normalności.

Choroby przewlekłe immunologia baner

Premiera Kampanii Edukacyjnej „Choroby przewlekłe - Immunologia"!

Z radością informujemy, że 22. marca swoją premierę ma kampania „Choroby przewlekłe - Immunologia", którą Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wspiera patronatem. Jest to bardzo ważna inicjatywa – ogólnopolska kampania edukacyjna realizowana z ramienia wydawnictwa Mediaplanet, we współpracy z m.in. Gazetą Wyborczą, Medexpress oraz portalem Medonet.pl.