Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska

Członkowie Sekcji:

Prof. dr hab. n. med. Michał Ciborowski

Prof. dr hab. n .med. Wojciech Fendler

Lek. Julia Grzybowska-Adamowicz

Dr n. med. Krzysztof Jeziorny

Mgr Patrycja Mojsak

Dr n. med. Tomasz Płoszaj

Dr n. med. Aleksandra Pyziak-Skupień

Mgr Sebastian Skoczylas

Dr n. med. Ewa Zmysłowska-Polakowska

 

Podczas I spotkania Sekcji Nauk Podstawowych i Genetyki PTD postanowiono, że spotkania Sekcji odbywać się będą cyklicznie w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Dodatkowo, planowane jest spotkanie w trybie stacjonarnym podczas XXV Zjazdu Naukowego PTD w Warszawie w maju 2024 roku. Ważnym aspektem działalności Sekcji ma być usprawnienie procesu diagnostyki i zaleceń dotyczących leczenia cukrzyc monogenowych w Polsce. Może ona stanowić miejsce nie tylko do współpracy klinicznej, ale także do zacieśnianie więzów współpracy naukowej. Może to być platforma do wspólnych projektów, planowania badań, miejsce wymiany myśli i pomysłów, gdzie będzie można przedyskutować wspólne plany naukowe i kliniczne. Może to zaowocować kolejnymi publikacjami, a innym sposobem prezentacji tych wyników mogą być kolejne Zjazdy Naukowe PTD i realizowane podczas nich sesje Sekcji Nauk Podstawowych i Genetyki.

Przewodnicząca Sekcji
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska