Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033162, zwane dalej PTD, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: tel.: 882 410 006

 

Jak rozumieć pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce?

Administrator – PTD

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.ptdiab.pl/

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);

2. poprzez komunikację listowną, mailową, telefoniczną i osobistą.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

Realizacja celów statutowych – wykonywanie praw i obowiązków wobec członków

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa dobrowolna zgoda, która może być cofnięta w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania i może uniemożliwić Państwu udział w aktywnościach PTD,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

realizacja umowy zawartej z Państwem

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f w przypadku umów zawartych z podmiotem innym niż osoba fizyczna

kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie odpowiedniej obsługi pratnerów i innych interesantów, art. 6 ust. 1 lit. a – mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody

prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Pliki cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. zapewnienie działania wszystkich funkcjonalności Serwisu

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

1) dostawcom usług IT, dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich, pocztowych, płatniczych,

2) dostawcom usług księgowych w zakresie rachunkowości,

3) dostawcom usług prawniczych.

 

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej:

Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych, więc Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przez czas członkostwa w PTD lub potrzebny do realizacji umowy, a ponadto przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że zostały wobec Państwa naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Kontakt z Administratorem jest w pełni dobrowolny, ale administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych przez członków PTD jest konieczne dla uzyskania członkostwa.