OŚRODEK

TERMIN

 

IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY

OŚRODEK GDAŃSKI

2–6 lipca 2018

1

Barbara Jaskulska-Gorzelewska

OŚRODEK GDAŃSKI

2–6 lipca 2018

2

Małgorzata Płoskońska-Lemańska

OŚRODEK GDAŃSKI

2–6 lipca 2018

3

Aleksandra Madej-Dmochowska

OŚRODEK GDAŃSKI

2–6 lipca 2018

4

Alina Danyluk

       

OŚRODEK GDAŃSKI

15–19 października 2018

1

Anna Sobolak

OŚRODEK GDAŃSKI

15–19 października 2018

2

Elżbieta Batycka

OŚRODEK GDAŃSKI

15–19 października 2018

3

Izabela Górska-Jurgielska

OŚRODEK GDAŃSKI

15–19 października 2018

4

Witold Niziński

       

OŚRODEK KRAKOWSKI

24–28 września 2018

1

Maria Superson-Byra

OŚRODEK KRAKOWSKI

24–28 września 2018

2

Jadwiga Karczewicz-Janowska

OŚRODEK KRAKOWSKI

24–28 września 2018

3

Katarzyna Madziarska

OŚRODEK KRAKOWSKI

24–28 września 2018

4

Monika Bojarska-Łoś

       

OŚRODEK KRAKOWSKI

8–12 października 2018

1

Katarzyna Jakubek-Kipa

OŚRODEK KRAKOWSKI

8–12 października 2018

2

Elżbieta Kubek

OŚRODEK KRAKOWSKI

8–12 października 2018

3

Anna Bolechowska-Karoń

OŚRODEK KRAKOWSKI

8–12 października 2018

4

Ewa Dobrowolska

       

OŚRODEK KRAKOWSKI

22–26 października 2018

1

Małgorzata Giermakowska-Samek

OŚRODEK KRAKOWSKI

22–26 października 2018

2

Dorota Boniek-Poprawa

OŚRODEK KRAKOWSKI

22–26 października 2018

3

Małgorzata Janków

OŚRODEK KRAKOWSKI

22–26 października 2018

4

Mariola Rabsztyn-Lebensztejn

OŚRODEK KRAKOWSKI

22–26 października 2018

5

Jadwiga Pacura

       

OŚRODEK KRAKOWSKI

19–23 listopada 2018

1

Katarzyna Jakubek-Kipa

OŚRODEK KRAKOWSKI

19–23 listopada 2018

2

Elżbieta Kubek

OŚRODEK KRAKOWSKI

19–23 listopada 2018

3

Anna Jeznach-Steinhagen

OŚRODEK KRAKOWSKI

19–23 listopada 2018

4

Witold Niziński

       

OŚRODEK ŁÓDZKI

12–16 listopada 2018

1

Katarzyna Modrzyńska

OŚRODEK ŁÓDZKI

12–16 listopada 2018

2

Elżbieta Sobol

OŚRODEK ŁÓDZKI

12–16 listopada 2018

3

Małgorzata Puchta

OŚRODEK ŁÓDZKI

12–16 listopada 2018

4

Magdalena Kujawska-Łuczak

OŚRODEK ŁÓDZKI

12–16 listopada 2018

5

Mariola Rabsztyn-Lebensztejn

       

OŚRODEK ŁÓDZKI

10–14 grudnia 2018

1

Elżbieta Sobol

OŚRODEK ŁÓDZKI

10–14 grudnia 2018

2

Małgorzata Puchta

OŚRODEK ŁÓDZKI

10–14 grudnia 2018

3

Aleksandra Betlej

OŚRODEK ŁÓDZKI

10–14 grudnia 2018

4

 

OŚRODEK ŁÓDZKI

10–14 grudnia 2018

5

 
       

OŚRODEK POZNAŃSKI

30 lipca – 3 sierpnia 2018

1

Monika Bojarska-Łoś

OŚRODEK POZNAŃSKI

30 lipca – 3 sierpnia 2018

2

Magdalena Kujawska-Łuczak

OŚRODEK POZNAŃSKI

30 lipca – 3 sierpnia 2018

3

Katarzyna Modrzyńska

OŚRODEK POZNAŃSKI

30 lipca – 3 sierpnia 2018

4

Małgorzata Janków

       

OŚRODEK POZNAŃSKI

3–7 września 2018

1

Małgorzata Giermakowska-Samek

OŚRODEK POZNAŃSKI

3–7 września 2018

2

Dorota Boniek-Poprawa

OŚRODEK POZNAŃSKI

3–7 września 2018

3

Izabela Górska-Jurgielska

OŚRODEK POZNAŃSKI

3–7 września 2018

4

Ewa Dobrowolska

       

OŚRODEK POZNAŃSKI

12–16 listopada 2018

1

Małgorzata Płoskońska-Lemańska

OŚRODEK POZNAŃSKI

12–16 listopada 2018

2

Barbara Jaskulska-Gorzelewska

OŚRODEK POZNAŃSKI

12–16 listopada 2018

3

Aleksandra Madej-Dmochowska

OŚRODEK POZNAŃSKI

12–16 listopada 2018

4

Anna Bolechowska-Karoń

       

OŚRODEK POZNAŃSKI

10–14 grudnia 2018

1

Anna Jeznach-Steinhagen

OŚRODEK POZNAŃSKI

10–14 grudnia 2018

2

Maria Superson-Byra

OŚRODEK POZNAŃSKI

10–14 grudnia 2018

3

Jadwiga Karczewska-Janowska

OŚRODEK POZNAŃSKI

10–14 grudnia 2018

4

Katarzyna Madziarska

OŚRODEK POZNAŃSKI

10–14 grudnia 2018

5

Małgorzata Janków

       

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

1

Marta Goworek

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

2

Łukasz Szczerbiński

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

3

Anna Sobolak

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

4

Elżbieta Batycka

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

5

Alina Danyluk

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

6

Jadwiga Pacura

OŚRODEK POZNAŃSKI

2125 stycznia 2019

7

Radosław Gutherc

       

OŚRODEK POZNAŃSKI

25 lutego1 marca 2019

1

Aleksandra Betlej

OŚRODEK POZNAŃSKI

25 lutego1 marca 2019

2

Radosław Gutherc