Karta Szkolenia wymagana do uzyskania Certyfikatu PTD potwierdzającego umiejętności w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych:

 karta szkolenia VII edycja

Zgłoszenie udziału w Szkole Pompowej:

 zgłoszenie