Raport z Konferencji Ukraińskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Lwów, 22-23.09.2023

W dniach 22-23.09.2023 odbyła się we Lwowie konferencja Ukraińskiego Towarzystwa Diabetologicznego (https://uda-congress.org/). Konferencja miała charakter hybrydowy, na miejscu było około 300 uczestników, konferencja transmitowana była na cały kraj.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne reprezentowane było przez prof. Tomasza Klupę, który został zaproszony do wygłoszenia wykładu plenarnego. Wyjazd prof. Klupy do Ukrainy poprzedzony był zbiórką darów dla żołnierzy Ukraińskich, co zostało podkreślone przez prezesa Ukraińskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Borysa Mankovskiego, który zapowiadał wykład prof. Klupy.

Część darów zostało dostarczonych do Ukrainy bezpośrednio przez prof. Klupę, część z pomocą fundacji Linia Frontu (https://liniafrontu.org).

Uczestnicy konferencji w rozmowach kuluarowych podkreślali, że obecność na konferencji delegata PTD była dla nich bardzo ważnych wyrazem wsparcia merytorycznego, ale przede wszystkim moralnego.