XXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zarejestruj się i weź udział w dorocznym Zjeździe Towarzystwa, który odbędzie się w Warszawie w dniach 23-25 maja 2024 r!

Szczegóły: www.25ptd.pl