Zaproszenie do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2027 r.

1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprasza do zgłaszania kandydatur organizatora i lokalizacji XXVIII Zjazdu Naukowego PTD w 2027 r.

2. Zjazd powinien odbyć się w maju 2027 r.

3. Kandydatury mogą zgłaszać członkowie PTD, oddziały PTD, kliniki uniwersyteckie i pozaakademickie ośrodki diabetologiczne z całego kraju.

4. Zgłoszenie powinno zawierać: a. uzasadnienie organizacji Zjazdu PTD w danym mieście tj. dlaczego dany ośrodek/oddział PTD/osoba ubiega się o organizację Zjazdu, wraz z udokumentowaniem możliwości organizacji Zjazdu dla ok. 2,5 – 3,0 tys. uczestników, polegającym w szczególności na zaprezentowaniu bazy konferencyjno – wystawienniczej i noclegowej; b. propozycję terminu Zjazdu; c. możliwie jak najbardziej dokładną prezentację/wizualizację proponowanego miejsca odbycia Zjazdu (np. centrum konferencyjnego itp.); e. opis możliwości komunikacyjnych (jaki jest dojazd do miejsca Zjazdu itp.); f. propozycję składu komitetu organizacyjnego.

5. Zgłoszenie nie powinno zawierać ofert podmiotów organizujących Zjazd od strony technicznej (logistycznej). Podmiot taki będzie wyłoniony w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Główny PTD po wyborze miejsca organizacji Zjazdu.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń:31.08.2024r.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy biuro@ptdiab.pl lub adres korespondencyjny: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

ul. Polskich Kolei Państwowych 6

92-402 Łódź

z dopiskiem XXVIII Zjazd PTD

 

 

Prof. dr hab. med. Irina Kowalska Prezes Zarządu Głównego PTD Białystok, 18 czerwca 2024 r.