Wspomnienie prof. dr. hab. Elżbiety Bandurskiej-Stankiewicz

„Nie jesteś już tam, gdzie byłaś. Ale jesteś wszędzie tam, gdzie my jesteśmy."

Victor Hugo

Z ogromnym smutkiem i żalem dowiedzieliśmy się o śmierci prof. dr hab. Elżbiety Bandurskiej-Stankiewicz. 8 lipca 2024 r. niespodziewanie odeszła wspaniała osoba, nasza koleżanka, prekursorka olsztyńskiej diabetologii, ceniona przez pacjentów i przez wszystkich, którzy mieli szczęście Ją poznać…

Była wieloletnim Kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i zasłużonym pracownikiem naukowym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z inicjatywy prof. Bandurskiej-Stankiewicz w 1999 roku w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie powstał Oddział Endokrynologii i Diabetologii, którego była ordynatorem.

Prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz była Przewodniczącą sekcji Powikłań Ocznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz członkiem Zespołu ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, uznaną ekspertką w temacie retinopatii cukrzycowej.

Wysoko ceniono jej aktywność w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowotnej kobiet w Polsce oraz na Forum Kobiet Polskich. W 2004 otrzymała tytuł „Lekarz Roku 2004” - Statuetkę Kryształowego Kolibra, nagrodę za bezinteresowność i zaangażowanie w pracy z ludźmi z cukrzycą, a w 2006 – Nagrodę Forum Kobiet Polskich i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W 2022 roku Prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz otrzymała Certyfikat Ikony Olsztyńskiej Medycyny za wybitne osiągnięcia w tworzeniu nowoczesnej medycyny na terenie Olsztyna oraz Warmii i Mazur.

Środowisko diabetologiczne straciło świetnego lekarza - oddanego swoim pacjentom, wychowawcę kolejnych pokoleń lekarzy i dydaktyka – oddanego studentom. A my – jej koleżanki i koledzy, współpracownicy – straciliśmy wspaniałą przyjaciółkę...

Nie ma słów, które wyraziłyby nasz smutek…

Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Irina Kowalska

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego