Sukces łódzkich naukowców

Sukces łódzkich naukowców – pierwszy artykuł o znaczeniu osi cholesyna-GPR146 w cukrzycy typu 2 opublikowany w Cardiovascular Diabetology!

Z przyjemnością informujemy o sukcesie zespołu łódzkiego – publikacji w najnowszym wydaniu periodyku „Cardiovascular Diabetology” wyników projektu pt.: „Cholesin receptor signalling is active in cardiovascular system-associated adipose tissue and correlates with SGLT2i treatment in patients with diabetes”.

W publikacji skupiono się na analizie nowo poznanego hormonu Cholesyny, która wydzielana jest przez enterocyty w odpowiedzi na jelitową absorbcję cholesterolu, i hamuje zwrotnie wątrobową syntezę cholesterolu poprzez interakcję z receptorem GPR146. W publikacji autorstwa mgr Aleksandry Ryk, stypendystki naszych grantów dla młodych naukowców, oś cholesyna-GPR146 została zbadana u osób po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. W pobranych od pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu tkankach okołosercowych (uszko przedsionka, aorta, żyła odpiszczelowa, tkanki tłuszczowe - nasierdziowa, pograsicza, okołoaortalna) zbadano receptor GPR146 oraz ścieżki sygnałowe zależne od jego aktywacji.

Okazało się że ekspresja receptora dla cholesyny i aktywność ścieżek metabolicznych z nim związanych jest widoczna w tkankach tłuszczowych, co sugeruje że nie tylko wątroba może być efektorem dla tego hormonu.

Co ciekawe, łódzkie badanie jako pierwsze wskazało potencjalną zależność między cholesyna-GPR146 a leczeniem inhibitorami SGLT2. W tkance tłuszczowej okołosercowej u osób leczonych inhibitorami SGLT2, zaobserwowano efekt odwrotny dla ścieżki sygnałowej zależnej od aktywacji GPR146 niż u osób z cukrzycą leczonych tylko metforminą. Obserwacja ta sugeruje możliwą rolę modulacji interakcji cholesyna-GPR146 przez leczenie flozynami. Ten nowatorski wgląd otwiera nowe drogi dla lepszego zrozumienia, jak terapia inhibitorami SGLT2 mogą wpływać na zdrowie układu krążenia na poziomie molekularnym.

Jeszcze raz gratulujemy sukcesu!

Pełna publikacja jest dostępna w otwartym dostępie na stronie: https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-024-02322-y