Gratulacje dla Pana Prof. dr hab. Wojciecha Fendlera

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler Prezesem Agencji Badań Medycznych

Prof. dr hab. Wojciech Fendler
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Przewodniczący Komisji Nagród i Grantów PT

Szanowny Panie Profesorze,

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje
i życzenia z okazji objęcia funkcji Prezesa Agencji Badań Medycznych. Objęcie tak zaszczytnej funkcji jest wielkim
sukcesem osobistym, jak i zawodowym, a także potwierdzeniem Pana dorobku naukowego i kompetencji w obszarze
ochrony zdrowia. Cieszymy się, że przedstawiciel środowiska diabetologicznego będzie pełnił tą ważną funkcję Prezesa
Agencji Badań Medycznych.

Życząc Panu wielu sukcesów i głębokiej satysfakcji ze sprawowania tak odpowiedzialnej funkcji, ze swojej
strony deklarujemy gotowość do wszechstronnej współpracy w zakresie wspierania działalności innowacyjnej w ochronie
zdrowia.

Prof. dr hab. Irina Kowalska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

PDF