Deklaracja IDF Europe i WHO Europe

13 maja 2024r. IDF Europe rozpocznie kampanię zwiększającą świadomość oraz promującą Deklarację i jej założenia.

W listopadzie 2023r. IDF Europe i WHO Europe podpisały Deklarację „Accelerating action on commitments to improve diabetes detection and quality of care”, wzywającą do zintensyfikowania działań prowadzących do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości opieki wszystkim osobom z cukrzycą oraz z grup ryzyka rozwoju cukrzycy. Deklaracja ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność wczesnego wykrywania, skutecznej diagnostyki oraz leczenia cukrzycy i jej powikłań w Europie. 13 maja 2024r. IDF Europe rozpocznie kampanię zwiększającą świadomość oraz promującą Deklarację i jej założenia. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne również włącza się do akcji – zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Deklaracji oraz wyrażenia poparcia dla zawartych w niej celów.

Treść Deklaracji można znaleźć na stronie IDF Europe:

https://idf.org/europe/what-we-do/endorse-the-declaration/